top of page

WearTechClub

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SON GÜNCELLEME: 25.10.2023

ÜYELİK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri yer alan Weartechclub ile Kullanıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

​1.1 WEARTECHCLUB’A AİT BİLGİLER

İsim/Unvanı                           : Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri Anonim Şirketi

Vergi Dairesi                           : Sarıyer

Vergi Numarası                     : 8001188167

MERSİS Numarası                : 0800-1188-1670-0001

Adres                                      : Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Binası Blok 4/B205 Sarıyer/İstanbul

Telefon                                   :                                               Fax      :

E-posta                                  :                                               Web    :

 

1.2 KULLANICI’YA AİT BİLGİLER

Adı                                           :

Soyadı                                     :

Ticari Ünvan                           :

T.C. Kimlik No                         :

Vergi No                                  :

Adres                                       :

Telefon                                    :

E-posta                                    :

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme kapsamında,

Hizmet(ler)                                        : Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca                                                                       Weartechclub Uygulaması’nda Kullanıcı’ya sunulan hizmetler,

İnternet Sitesi                                   : www.weartechclub.com alan adına sahip internet sitesini,

Kullanıcı                                              : Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca                                                                       Weartechclub Uygulaması’nda yer alan Hizmetler’den yararlanan ve işbu Sözleşme’nin tarafı olan                                                                   gerçek veya tüzel kişiyi,

Sözleşme                                            : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni

Weartechclub                                   : Kullanıcı’ya Weartechclub Uygulaması’nda yer alan Hizmetleri sunan Weartechclub Giyilebilir                                                                          Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri Anonim Şirketi (“Weartechclub”)’ni,

Weartechclub Satış Kanalları        : Weartechclub’a ait İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve ileride geliştirilecek her türlü dijital satış                                                                         mecralarını,

Weartechclub Uygulaması             : “WearTechClub” isimli mobil uygulamayı,

ifade eder.

​3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

​3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca Kullanıcı’nın Weartechclub uygulamasında yer alan hizmetlerden yararlanması ve bu kapsamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır. Ön bilgilendirme formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

 

3.2 Kullanıcı’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ‘tüketici’ sıfatını haiz olmaması durumunda işbu Sözleşme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda yorumlanacak ve uygulanacaktır.

 

3.3 Kullanıcı, satın aldığı hizmete ilişkin tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgileri, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık ve anlaşılır şekilde Weartechclub tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmetten faydalandığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

4. SÖZLEŞME’YE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

Hizmet’in Açıklaması                                                :

Üyelik Süresi:

Üyelik Tutarı (Tüm vergiler dahil toplam fiyat)     :

Kargo (Gönderim) Ücreti                                         : 0-TL

Toplam Tutar (Tüm vergiler dahil toplam fiyat)   :

Fatura Adresi                                                             :

Sipariş Tarihi                                                              :

 

Ödeme Şekli-Aracı                                                  :

Kart Tipi                                                                     :

Kart Numarası                                                          :

Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim                            :

Genel Toplam Tutar                                                :

​5. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı                         :

Adres                                                  :

Telefon                                               :

Faks                                                    :

E-posta/Kullanıcı Adı                      :

 

Fatura, Kullanıcı’nın Weartechclub’a bildirdiği e-posta adresine e-fatura olarak gönderilecektir.

​6. ÖDEME VE TESLİMAT

 

​6.1 ÖDEME

Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ve taahhütler ile MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve işbu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ni okuduğunuz ve kabul ettiğinize dair ilgili kutucuğu işaretlemeniz ve yukarıda bilgileri ve toplam satış bedeli yer alan üyeliği satın almak üzere ekranınızda gördüğünüz “Proceed to Payment/Ödemeye geç” seçeneğine basmanız durumunda, satın almak istediğiniz üyeliğin toplam satış bedeli ödeme işlemi için bilgilerini girmiş olduğunuz kredi kartından tahsil edilir. Bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden ödeme için onay alınamaması halinde satış işlemi gerçekleşmemiş sayılır.

 

​6.2 TESLİMAT

Kullanıcı tarafından satın alınan hizmet, ödeme işleminin başarıyla gerçekleşmesi şartıyla, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Kullanıcı hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 10 dakika içerisinde faydalanmaya başlayabilir ancak donanıma bağlı hizmetler için donanımın teslimatının tamamlanması gerekmektedir.

 

​a. Weartech Uygulaması’na Banka/Kredi Kartı Bilgisi Tanıtılması Suretiyle Gerçekleşen Üyeliklerde Hizmet Teslimi

Kullanıcı hizmeti Weartech Uygulaması’na e-mail ve şifresi ile girerek Hizmetler’e ulaşabilir. Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme Weartechclub tarafından tahsil edilemez ise, Weartechclub ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

​b. Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) Aracılığıyla Oluşturulan Üyeliklerde Hizmet Teslimi

Kullanıcı uygulama mağazalarında yer alan Weartechclub uygulamasını üzerinden ilgili uygulama mağazası aracılığıyla ödemesini gerçekleştirdikten sonra Hizmetler’i kullanmaya başlayabilir.

​7. ÜYELİK İPTALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kullanıcı’nın üyelik iptali, Kullanıcı’nın seçtiği ödeme metodu doğrultusunda oluşturduğu üyelik kapsamında farklılık arz etmektedir. Üyelik iptali halinde üyelik süresi sonuna kadar Kullanıcı’nın üyeliği ve kullanım hakkı devam edecektir ve Kullanıcı’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. Bu kapsamda;

 

​a. Banka/Kredi Kartı Üzerinden Oluşturulan Üyelikler

Üyelikler, belirlenen üyelik süresi sona erdiğinde kendiliğinden sona erecektir.

 

​b. Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) Aracılığıyla Oluşturulan Üyelikler

Uygulanacak iptal prosedürü ilgili uygulama mağazası tarafından belirlenir ve ilgili uygulama mağazası politikalarına tabidir. Uygulama mağazası üzerinden uygulama içi satın alma (in-app purchase) metodu ile üyelik oluşturan Kullanıcı abonelik iptalini uygulama mağazası üzerinden ya da akıllı cihazının ayarlar kısmından gerçekleştirebilir. Bu kapsamda Weartechclub’ın üyelik iptali hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeliğin iptalini belirtilen şekilde gerçekleştiremeyen Kullanıcı Weartechclub’tan herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacaktır.

​8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

​8.1 KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

​a. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön bilgilendirme formunda elektronik ortamda teyit etmek suretiyle, mesafeli sözleşmenin akdedilmesinden önce Weartechclub tarafından Kullanıcı’ya verilmesi gereken, Weartechclub’a ait ad-unvan, adres ve iletişim bilgileri, siparişi verilen hizmetin temel nitelikleri, konusu, hizmetin başlangıç ve sona erme tarihi, hizmetin vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve hizmetin ifası hususunda bilgi sahibi olduğunu; gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

b. Kullanıcı, Sözleşme konusu Hizmetler’e ilişkin her türlü iddia, talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Weartechclub iletişim bilgilerini kullanmak sureti ile Weartechclub’a iletebilecektir.

c. Weartechclub dilediği zaman sebep göstermeksizin, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi veya Weartechclub Uygulaması’nın içeriği kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; ulaşılabilirliğini, kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir.

d. Kullanıcı, Sözleşme konusu Hizmetler’in bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının hamili olmaması durumunda, kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

e. Banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Weartechclub’a başarısız olduğu bildirilmesine rağmen banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Weartechclub’a yapılan ödemelere ilişkin Kullanıcı her ne sebeple olursa olsun Weartechclub’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne veya Weartechclub Uygulaması’na üye olurken ve/veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Weartechclub’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Weartechclub’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

g. Kullanıcı, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi’ni veya Weartechclub Uygulaması’nı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

h. Weartechclub’ın, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi, Weartechclub Uygulaması ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

8.2 WEARTECHCLUB’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Weartechclub Hizmet’i işbu Sözleşme’ye uygun şekilde Kullanıcı’ya sağlamayı taahhüt eder.

 

​9. CAYMA HAKKININ İSTİSNASI

Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

 

İşbu Sözleşme kapsamında Weartechclub tarafından sunulacak Hizmet, 29188 sayılı ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” kapsamında değerlendirilen 15/1/ğ maddesi gereği “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” Hükmü uyarınca Kullanıcı cayma hakkından faydalanamayacaktır. Anılan mevzuat hükmü kapsamına Weartechclub tarafından sunulan Hizmet’ten ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkınız bulunmamaktadır.

 

​10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

​10.1 Weartechclub, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından Weartechclub’a verilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Kullanıcı’ya ait ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, mali veriler, özel nitelikli veriler vb. bilgi ve verileri ilgili mevzuat kapsamında mevzuata uygun sürelerde saklamakla ve talep halinde bu kayıtları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 

 

10.2 Kullanıcı, Weartechclub’ın bu yükümlülüğü hususunda bilgi sahibi olduğunu ve bu çerçevede 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Weartechclub tarafından herhangi bir hukuka aykırı faaliyette bulunulmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Konuya ilişkin olarak gizlilik politikası ve aydınlatma metnine İnternet Sitesi’nden ulaşılması mümkündür.

 

10.3 Weartechclub, Kullanıcı’dan yukarıda bahsedildiği şekilde topladığı kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

​11. FİKRİ MÜLKİYET

Weartechclub’a ait İnternet Sitesi ve Weartechclub Uygulamasının tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (Weartechclub’ın hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü içerik, marka, logo, know-how ve yasal mevzuattan kaynaklı tüm hakları Weartechclub’a aittir veya Weartechclub tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site ve Uygulama’da yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeleri, ara yüz vb. kısacası içeriğin tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Weartechclub’a ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site ya da Uygulama’dan kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Kullanıcı, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, içeriği, Site’ye, Uygulama’ya, Weartechclub’a veya içeriğin yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

​12. YETKİLİ HUKUK, TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

​12.1 İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

12.2 Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Kullanıcı, doğabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.3 Kullanıcı’nın Hizmet ile ilgili tüm talep ve şikayetleri Weartechclub’a yapması gerekmektedir.

 

12.4 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğan tüketici şikayet ve itiraz başvurularında her yıl T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Kullanıcı’nın Hizmet’i satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

​13. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

​13.1 Kullanıcı, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Weartechclub tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

13.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Weartechclub’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

​14. YÜRÜRLÜK

 

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve ilgili ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

Kullanıcı, Weartechclub’ın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgiler ve Sözleşme konusu Hizmet’in niteliği itibariyle “cayma hakkının istisnası hali” teşkil ettiği hususu, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun şekilde Weartechclub tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tarih:

ÜYELİK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

GİRİŞ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu Kullanıcı tarafından, Weartechclub’a ait www.weartechclub.com internet sitesi internet sitesi ("İnternet Sitesi") veya “WearTechClub” isimli mobil uygulama (“Weartechclub Uygulaması”)  üzerinden sipariş edilen üyelik hususunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 

Kullanıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

1. TARAFLARA AİT BİLGİLER

 

1.1 WEARTECHCLUB’A AİT BİLGİLER

İsim/Unvanı                           : Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri Anonim Şirketi

Vergi Dairesi                          : Sarıyer

Vergi Numarası                     : 8001188167

MERSİS Numarası                : 0800-1188-1670-0001

Adres                                      : Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Binası Blok 4/B205 Sarıyer/İstanbul

Telefon                                   :                                               Fax      :

E-posta                                  :                                               Web    :

 

1.2 KULLANICI’YA AİT BİLGİLER

Adı                                          :

Soyadı                                    :

Ticari Ünvan                          :

T.C. Kimlik No                        :

Adres                                      :

Telefon                                   :

E-posta                                  :

 

 

2. TANIMLAR

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında,

 

Hizmet(ler)                                        : Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca                                                                      Weartechclub Uygulaması’nda Kullanıcı’ya sunulan hizmetler,

İnternet Sitesi                                   : www.weartechclub.com alan adına sahip internet sitesini,

Ön Bilgilendirme Formu                : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nu,

Sözleşme                                           : Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Kullanıcı                                             : Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca                                                                       Weartechclub Uygulaması’nda yer alan Hizmetler’den yararlanan ve işbu Sözleşme’nin tarafı olan                                                                   gerçek veya tüzel kişiyi,

Weartechclub                                  : Kullanıcı’ya Weartechclub Uygulaması’nda yer alan Hizmetleri sunan Weartechclub Giyilebilir Spor                                                                 Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri Anonim Şirketi (“Weartechclub”)’ni,

Weartechclub Satış Kanalları      : Weartechclub’a ait İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve ileride geliştirilecek her türlü dijital satış                                                                        mecralarını,

Weartechclub Uygulaması           : “WearTechClub” isimli mobil uygulamayı,

ifade eder.

​3. SÖZLEŞME’YE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

 

Hizmet’in Açıklaması                                               :

Üyelik Süresi                                                            :

Üyelik Tutarı (Tüm vergiler dahil toplam fiyat)   :

Kargo (Gönderim) Ücreti                                        : 0-TL

Toplam Tutar (Tüm vergiler dahil toplam fiyat)  :

Fatura Adresi                                                            :

Sipariş Tarihi                                                             :

 

Ödeme Şekli-Aracı                                                  :

Kart Tipi                                                                     :

Kart Numarası                                                          :

Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim                            :

Genel Toplam Tutar                                                :

 

 

​4. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı                         :

Adres                                                  :

Telefon                                               :

Faks                                                    :

E-posta/Kullanıcı Adı                      :

 

Fatura, Kullanıcı’nın Weartechclub’a bildirdiği e-posta adresine e-fatura olarak gönderilecektir.

​5. ÖDEME VE TESLİMAT

 

​5.1 ÖDEME

Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ve taahhütler ile işbu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ni okuduğunuz ve kabul ettiğinize dair ilgili kutucuğu işaretlemeniz ve yukarıda bilgileri ve toplam satış bedeli yer alan üyeliği satın almak üzere ekranınızda gördüğünüz “Proceed to Payment/Ödemeye geç” seçeneğine basmanız durumunda, satın almak istediğiniz üyeliğin toplam satış bedeli ödeme işlemi için bilgilerini girmiş olduğunuz kredi kartından tahsil edilir. Bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden ödeme için onay alınamaması halinde satış işlemi gerçekleşmemiş sayılır.

 

​5.2 TESLİMAT

Kullanıcı tarafından satın alınan hizmet, ödeme işleminin başarıyla gerçekleşmesi şartıyla, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Kullanıcı hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 10 dakika içerisinde faydalanmaya başlayabilir ancak donanıma bağlı hizmetler için donanımın teslimatının tamamlanması gerekmektedir.

 

​a. Weartech Uygulaması’na Banka/Kredi Kartı Bilgisi Tanıtılması Suretiyle Gerçekleşen Üyeliklerde Hizmet Teslimi

Kullanıcı hizmeti Weartech Uygulaması’na e-mail ve şifresi ile girerek Hizmetler’e ulaşabilir. Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme Weartechclub tarafından tahsil edilemez ise, Weartechclub ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

b. Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) Aracılığıyla Oluşturulan Üyeliklerde Hizmet Teslimi

Kullanıcı uygulama mağazalarında yer alan Weartechclub uygulamasını üzerinden ilgili uygulama mağazası aracılığıyla ödemesini gerçekleştirdikten sonra Hizmetler’i kullanmaya başlayabilir.

 

​6. ÜYELİK İPTALİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kullanıcı’nın üyelik iptali, Kullanıcı’nın seçtiği ödeme metodu doğrultusunda oluşturduğu üyelik kapsamında farklılık arz etmektedir. Üyelik iptali halinde üyelik süresi sonuna kadar Kullanıcı’nın üyeliği ve kullanım hakkı devam edecektir ve Kullanıcı’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. Bu kapsamda;

 

​a. Banka/Kredi Kartı Üzerinden Oluşturulan Üyelikler

Üyelikler, belirlenen üyelik süresi sona erdiğinde kendiliğinden sona erecektir.

 

​b. Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) Aracılığıyla Oluşturulan Üyelikler

Uygulanacak iptal prosedürü ilgili uygulama mağazası tarafından belirlenir ve ilgili uygulama mağazası politikalarına tabidir. Uygulama mağazası üzerinden uygulama içi satın alma (in-app purchase) metodu ile üyelik oluşturan Kullanıcı abonelik iptalini uygulama mağazası üzerinden ya da akıllı cihazının ayarlar kısmından gerçekleştirebilir. Bu kapsamda Weartechclub’ın üyelik iptali hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeliğin iptalini belirtilen şekilde gerçekleştiremeyen Kullanıcı Weartechclub’tan herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacaktır.

 

​7. GENEL ŞARTLAR

 

​a. Kullanıcı, işbu Ön bilgilendirme formunda elektronik ortamda teyit etmek suretiyle, mesafeli sözleşmenin akdedilmesinden önce Weartechclub tarafından Kullanıcı’ya verilmesi gereken, Weartechclub’a ait ad-unvan, adres ve iletişim bilgileri, siparişi verilen hizmetin temel nitelikleri, konusu, hizmetin başlangıç ve sona erme tarihi, hizmetin vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve hizmetin ifası hususunda bilgi sahibi olduğunu; gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

b. Kullanıcı, Sözleşme konusu Hizmetler’e ilişkin her türlü iddia, talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Weartechclub iletişim bilgilerini kullanmak sureti ile Weartechclub’a iletebilecektir.

c. Kullanıcı, Sözleşme konusu Hizmetler’in bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının hamili olmaması durumunda, kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

d. Banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Weartechclub’a başarısız olduğu bildirilmesine rağmen banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Weartechclub’a yapılan ödemelere ilişkin Kullanıcı her ne sebeple olursa olsun Weartechclub’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne veya Weartechclub Uygulaması’na üye olurken ve/veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Weartechclub’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Weartechclub’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

f. Kullanıcı, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi’ni veya Weartechclub Uygulaması’nı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

g. Weartechclub Hizmet’i işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’ye uygun şekilde Kullanıcı’ya sağlamayı taahhüt eder.

​8. CAYMA HAKKININ İSTİSNASI

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme kapsamında Weartechclub tarafından sunulacak Hizmet, 29188 sayılı ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” kapsamında değerlendirilen 15/1/ğ maddesi gereği “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” Hükmü uyarınca Kullanıcı cayma hakkından faydalanamayacaktır. Anılan mevzuat hükmü kapsamına Weartechclub tarafından sunulan Hizmet’ten ve işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’den cayma hakkınız bulunmamaktadır.

​9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

​9.1 Weartechclub, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından Weartechclub’a verilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Kullanıcı’ya ait ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, mali veriler, özel nitelikli veriler vb. bilgi ve verileri ilgili mevzuat kapsamında mevzuata uygun sürelerde saklamakla ve talep halinde bu kayıtları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 

 

9.2 Kullanıcı, Weartechclub’ın bu yükümlülüğü hususunda bilgi sahibi olduğunu ve bu çerçevede 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Weartechclub tarafından herhangi bir hukuka aykırı faaliyette bulunulmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Konuya ilişkin olarak gizlilik politikası ve aydınlatma metnine İnternet Sitesi’nden ulaşılması mümkündür.

 

9.3 Weartechclub, Kullanıcı’dan yukarıda bahsedildiği şekilde topladığı kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet ve/veya Ürün satışı kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi ve/veya Ürün satışı için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

​10. YETKİLİ HUKUK, TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

​10.1 İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

 

10.2 Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Kullanıcı, doğabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10.3 Kullanıcı’nın Hizmet ile ilgili tüm talep ve şikayetleri Weartechclub’a yapması gerekmektedir.

 

10.4 İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin  uygulanmasından doğan tüketici şikayet ve itiraz başvurularında her yıl T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Kullanıcı’nın Hizmet’ satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

​11. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

​11.1 Kullanıcı, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Weartechclub tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

11.2 Kullanıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’ndan doğabilecek uyuşmazlıklarda Weartechclub’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

Kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen tüm hususları okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tarih:

WEARTECHCLUB ÜRÜN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda bilgileri yer alan Weartechclub ile Kullanıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

​1.1 WEARTECHCLUB’A AİT BİLGİLER

İsim/Unvanı                           : Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri Anonim Şirketi

Vergi Dairesi                           : Sarıyer

Vergi Numarası                      : 8001188167

MERSİS Numarası                 : 0800-1188-1670-0001

Adres                                       : Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Binası Blok 4/B205 Sarıyer/İstanbul

Telefon                                    :                                               Fax      :

E-posta                                   :                                               Web    :

 

1.2 KULLANICI’YA AİT BİLGİLER

Adı                                          :

Soyadı                                    :

Ticari Ünvan                          :

T.C. Kimlik No                        :

Vergi No                                 :

Adres                                      :

Telefon                                   :

E-posta                                  :

 

 

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme kapsamında,

 

Hizmet(ler)                                        : Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca Weartechclub Uygulaması’nda Kullanıcı’ya sunulan hizmetler,

İnternet Sitesi                                    : www.weartechclub.com alan adına sahip internet sitesini,

Kullanıcı                                              : Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca                                                                        Weartechclub Uygulaması’nda yer alan Hizmetler’den yararlanan, İnternet Sitesi’nden Ürün’ü satın                                                                  alan ve işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Sözleşme                                             : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni

Ürün                                                      : Kullanıcı’nın elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen                                                                     ürün(ler) ve/veya aksesuar(lar)

Weartechclub                                    : Kullanıcı’ya Weartechclub Uygulaması’nda yer alan Hizmetleri sunan ve İnternet Sitesi’nden                                                                            Ürün’ün satışını gerçekleştiren Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri                                                                            Anonim Şirketi (“Weartechclub”)’ni,

Weartechclub Satış Kanalları         : Weartechclub’a ait İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve ileride geliştirilecek her türlü dijital satış                                                                         mecralarını,

Weartechclub Uygulaması              : “WearTechClub” isimli mobil uygulamayı,

ifade eder.

 

 

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

 

​3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.Ön bilgilendirme formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

3.2 Kullanıcı’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ‘tüketici’ sıfatını haiz olmaması durumunda işbu Sözleşme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri doğrultusunda yorumlanacak ve uygulanacaktır.

 

3.3 Kullanıcı, satın aldığı Ürün’e ilişkin tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgileri, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık ve anlaşılır şekilde Weartechclub tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

 

 

4. SÖZLEŞME’YE KONU ÜRÜN BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

Ürün’ün Açıklaması                                                   :

Ürün Tutarı(Tüm vergiler dahil toplam fiyat)         :

Kargo (Gönderim) Ücreti                                          :

Toplam Tutar(Tüm vergiler dahil toplam fiyat)     :

Fatura Adresi                                                              :

Sipariş Tarihi                                                               :

 

Ödeme Şekli-Aracı                                                   :

Kart Tipi                                                                      :

Kart Numarası                                                           :

Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim                             :

Genel Toplam Tutar                                                 :

 

 

5. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı                         :

Adres                                                  :

Telefon                                               :

Faks                                                    :

E-posta/Kullanıcı Adı                      :

 

Fatura, Kullanıcı’nın Weartechclub’a bildirdiği e-posta adresine e-fatura olarak gönderilecektir.

 

 

6. ÖDEME VE TESLİMAT

 

​6.1 ÖDEME

Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ve taahhütler ile MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve işbu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ni okuduğunuz ve kabul ettiğinize dair ilgili kutucuğu işaretlemeniz ve yukarıda bilgileri ve toplam satış bedeli yer alan ürünü satın almak üzere ekranınızda gördüğünüz “Proceed to Payment/Ödemeye geç” seçeneğine basmanız durumunda, satın almak istediğiniz ürünlerin toplam satış bedeli ödeme işlemi için bilgilerini girmiş olduğunuz kredi kartından tahsil edilir. Bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden ödeme için onay alınamaması halinde satış işlemi gerçekleşmemiş sayılır.

 

6.2 TESLİMAT

a. Ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Kullanıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde açıklanan süre içinde Kullanıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

b. Aksi belirtilmedikçe, kargo ücreti Kullanıcı tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, Ürün’ü Kullanıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün’ün Kullanıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Weartechclub sorumlu tutulamaz.

 

c. Ürün’ün teslimatı anında Kullanıcı’nın adresinde bulunmaması ve/veya adreste bulunan kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Weartechclub, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün’ün, Kullanıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Weartechclub sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Kullanıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargo firmasının Weartechclub’a iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Kullanıcı’ya aittir.

 

 

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

7.1 KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

a. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön bilgilendirme formunda elektronik ortamda teyit etmek suretiyle, mesafeli sözleşmenin akdedilmesinden önce Weartechclub tarafından Kullanıcı’ya verilmesi gereken, Weartechclub’a ait ad-unvan, adres ve iletişim bilgileri, siparişi verilen Ürün ve hizmetin temel nitelikleri, konusu, Ürün’ün vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve hizmetin ifası hususunda bilgi sahibi olduğunu; gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

b. Kullanıcı, Sözleşme konusu Ürün’e ilişkin her türlü iddia, talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Weartechclub iletişim bilgilerini kullanmak sureti ile Weartechclub’a iletebilecektir.

c. Weartechclub dilediği zaman sebep göstermeksizin, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi veya Weartechclub Uygulaması’nın içeriği kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; ulaşılabilirliğini, kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir.

d. Kullanıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının hamili olmaması durumunda, kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

e. Banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Weartechclub’a başarısız olduğu bildirilmesine rağmen banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Weartechclub’a yapılan ödemelere ilişkin Kullanıcı her ne sebeple olursa olsun Weartechclub’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne veya Weartechclub Uygulaması’na üye olurken ve/veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Weartechclub’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Weartechclub’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

g. Kullanıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargo firmasından kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Weartechclub sorumluluk kabul etmeyecektir.

h. Kullanıcı, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi’ni veya Weartechclub Uygulaması’nı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

i. Weartechclub’ın, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi, Weartechclub Uygulaması ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

7.2 WEARTECHCLUB’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

a. Weartechclub Ürün’ü işbu Sözleşme’ye uygun şekilde, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde Kullanıcı’ya göndermeyi taahhüt eder.

b. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilir ise Weartechclub Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

c. Weartechclub, Sözleşme konusu Ürün’ün tesliminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Kullanıcı’yı bu durumu ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirecek ve 15 (on beş) iş günü içinde Ürün’ün toplam bedelini Kullanıcı’ya iade eder.

 

 

8. CAYMA HAKKI

 

​8.1 Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

 

8.2 Kullanıcı Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

 

8.3 Ancak aşağıda sayılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış, istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

a. Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

b. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

c. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve/veya iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

d. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve/veya Kullanıcı’ya teslim edilen gayrimaddi ürünler,

e. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

f. Kullanıcı’nın ticari ve/veya mesleki amaçla satın aldığı ürünler.

 

8.4 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Kullanıcı cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanunen sorumludur. Bu bağlamda, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe bir değişiklik veya bozulma meydana gelirse, Kullanıcı cayma hakkını kaybedecektir.

 

8.5 Cayma hakkının Kullanıcı tarafından Weartechclub’a yasal 14 (on dört) günlük sürede İnternet Sitesi üzerinden açık bir şekilde iletilmiş olması gerekmektedir. Söz konusu hakkın süresi içinde kullanılması durumunda, Ürün’ün en çok 10 (on) gün içinde, Weartechclub’ın işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen adresine gönderilmesi zorunludur. İnternet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Kullanıcı ürünü bu anlaşmalı kargo firması ile göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması halinde, Kullanıcı’dan herhangi bir masraf alınmaz.

 

8.6 Cayma hakkının Kullanıcı tarafından kullanılması durumunda Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

 

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

​9.1 Weartechclub, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından Weartechclub’a verilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Kullanıcı’ya ait ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, mali veriler, özel nitelikli veriler vb. bilgi ve verileri ilgili mevzuat kapsamında mevzuata uygun sürelerde saklamakla ve talep halinde bu kayıtları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 

 

9.2 Kullanıcı, Weartechclub’ın bu yükümlülüğü hususunda bilgi sahibi olduğunu ve bu çerçevede 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Weartechclub tarafından herhangi bir hukuka aykırı faaliyette bulunulmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Konuya ilişkin olarak gizlilik politikası ve aydınlatma metnine İnternet Sitesi’nden ulaşılması mümkündür.

 

9.3 Weartechclub, Kullanıcı’dan yukarıda bahsedildiği şekilde topladığı kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmet ve/veya Ürün satışı kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi ve/veya Ürün satışı için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

10. FİKRİ MÜLKİYET

Weartechclub’a ait İnternet Sitesi ve Weartechclub Uygulamasının tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (Weartechclub’ın hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü içerik, marka, logo, know-how ve yasal mevzuattan kaynaklı tüm hakları Weartechclub’a aittir veya Weartechclub tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site ve Uygulama’da yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeleri, ara yüz vb. kısacası içeriğin tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Weartechclub’a ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site ya da Uygulama’dan kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Kullanıcı, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, içeriği, Site’ye, Uygulama’ya, Weartechclub’a veya içeriğin yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

11. YETKİLİ HUKUK, TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

​11.1 İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

11.2 Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Kullanıcı, doğabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.3 Kullanıcı’nın Ürün ve Hizmet ile ilgili tüm talep ve şikayetleri Weartechclub’a yapması gerekmektedir.

 

11.4 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğan tüketici şikayet ve itiraz başvurularında her yıl T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Kullanıcı’nın Ürün’ü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

12. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

​12.1 Kullanıcı, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Weartechclub tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

12.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Weartechclub’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve ilgili ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

Kullanıcı, Weartechclub’ın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgiler ve Sözleşme konusu Ürün’e ilişkin “cayma hakkı” şartları, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun şekilde Weartechclub tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tarih:

ÜRÜN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

GİRİŞ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu Kullanıcı tarafından, Weartechclub’a ait www.weartechclub.com internet sitesi ("İnternet Sitesi üzerinden sipariş edilen Ürün hususunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 

Kullanıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

​1. TARAFLARA AİT BİLGİLER

 

1.1 WEARTECHCLUB’A AİT BİLGİLER

İsim/Unvanı                           : Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri Anonim Şirketi

Vergi Dairesi                           : Sarıyer

Vergi Numarası                      : 8001188167

MERSİS Numarası                 : 0800-1188-1670-0001

Adres                                       : Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı Teknokent 3 Binası Blok 4/B205 Sarıyer/İstanbul

Telefon                                    :                                               Fax      :

E-posta                                   :                                               Web    :

 

1.2 KULLANICI’YA AİT BİLGİLER

Adı                                            :

Soyadı                                      :

Ticari Unvan                            :

T.C. Kimlik No                          :

Adres                                        :

Telefon                                     :

E-posta                                    :

 

 

2. TANIMLAR

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında,

 

Hizmet(ler)                                         : Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca Weartechclub Uygulaması’nda Kullanıcı’ya sunulan hizmetler,

İnternet Sitesi                                    : www.weartechclub.com alan adına sahip internet sitesini,

Kullanıcı                                              : Kullanıcı’nın ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedelini Weartechclub’a ödediği süre boyunca                                                                        Weartechclub Uygulaması’nda yer alan Hizmetler’den yararlanan, İnternet Sitesi’nden Ürün’ü satın                                                                  alan ve işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Ön Bilgilendirme Formu                 : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nu,

Sözleşme                                            : Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Ürün                                                     : Kullanıcı’nın elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen                                                                   ürün(ler) ve/veya aksesuar(lar)

Weartechclub                                    : Kullanıcı’ya Weartechclub Uygulaması’nda yer alan Hizmetleri sunan Weartechclub Giyilebilir                                                                          Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri Anonim Şirketi (“Weartechclub”)’ni,

Weartechclub Satış Kanalları        : Weartechclub’a ait İnternet Sitesi, Mobil Uygulama ve ileride geliştirilecek her türlü dijital satış                                                                        mecralarını,

Weartechclub Uygulaması             : “WearTechClub” isimli mobil uygulamayı,

ifade eder.

 

 

3. SÖZLEŞME’YE KONU ÜRÜN BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

Ürün’ün Açıklaması                                                :

Ürün Tutarı (Tüm vergiler dahil toplam fiyat)     :

Kargo (Gönderim) Ücreti                                       : 0-TL

Toplam Tutar (Tüm vergiler dahil toplam fiyat) :

Fatura Adresi                                                           :

Sipariş Tarihi                                                            :

 

Ödeme Şekli-Aracı                                                :

Kart Tipi                                                                   :

Kart Numarası                                                        :

Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim                          :

Genel Toplam Tutar                                              :

 

 

4. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı                         :

Adres                                                  :

Telefon                                               :

Faks                                                    :

E-posta/Kullanıcı Adı                      :

 

Fatura, Kullanıcı’nın Weartechclub’a bildirdiği e-posta adresine e-fatura olarak gönderilecektir.

 

 

5. ÖDEME VE TESLİMAT

 

​5.1 ÖDEME

Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ve taahhütler ile işbu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ni okuduğunuz ve kabul ettiğinize dair ilgili kutucuğu işaretlemeniz ve yukarıda bilgileri ve toplam satış bedeli yer alan ürünü satın almak üzere ekranınızda gördüğünüz “Proceed to Payment/Ödemeye geç”   seçeneğine basmanız durumunda, satın almak istediğiniz ürünün toplam satış bedeli ödeme işlemi için bilgilerini girmiş olduğunuz kredi kartından tahsil edilir. Bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden ödeme için onay alınamaması halinde satış işlemi gerçekleşmemiş sayılır.

 

5.2 TESLİMAT

a. Ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Kullanıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde açıklanan süre içinde Kullanıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

b. Aksi belirtilmedikçe, kargo ücreti Kullanıcı tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, Ürün’ü Kullanıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün’ün Kullanıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Weartechclub sorumlu tutulamaz.

 

c. Ürün’ün teslimatı anında Kullanıcı’nın adresinde bulunmaması ve/veya adreste bulunan kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Weartechclub, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün’ün, Kullanıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Weartechclub sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Kullanıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargo firmasının Weartechclub’a iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Kullanıcı’ya aittir.

 

 

6. GENEL ŞARTLAR

 

​a. Kullanıcı, işbu Ön bilgilendirme formunda elektronik ortamda teyit etmek suretiyle, mesafeli sözleşmenin akdedilmesinden önce Weartechclub tarafından Kullanıcı’ya verilmesi gereken, Weartechclub’a ait ad-unvan, adres ve iletişim bilgileri, siparişi verilen Ürün ve hizmetin temel nitelikleri, konusu, Ürün’ün vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve hizmetin ifası hususunda bilgi sahibi olduğunu; gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

b. Kullanıcı, Sözleşme konusu Ürün’e ilişkin her türlü iddia, talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Weartechclub iletişim bilgilerini kullanmak sureti ile Weartechclub’a iletebilecektir.

c. Weartechclub dilediği zaman sebep göstermeksizin, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi veya Weartechclub Uygulaması’nın içeriği kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; ulaşılabilirliğini, kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir.

d. Kullanıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının hamili olmaması durumunda, kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

e. Banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Weartechclub’a başarısız olduğu bildirilmesine rağmen banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Weartechclub’a yapılan ödemelere ilişkin Kullanıcı her ne sebeple olursa olsun Weartechclub’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne veya Weartechclub Uygulaması’na üye olurken ve/veya sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Weartechclub’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Weartechclub’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

g. Kullanıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargo firmasından kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Weartechclub sorumluluk kabul etmeyecektir.

h. Kullanıcı, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi’ni veya Weartechclub Uygulaması’nı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

i. Weartechclub’ın, Weartechclub’a ait İnternet Sitesi, Weartechclub Uygulaması ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

j. Weartechclub Ürün’ü işbu Sözleşme’ye uygun şekilde, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde Kullanıcı’ya göndermeyi taahhüt eder.

k. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilir ise Weartechclub Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

l. Weartechclub, Sözleşme konusu Ürün’ün tesliminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Kullanıcı’yı bu durumu ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirecek ve 10 (on) günlük süre içinde  Ürün’ün toplam bedelini Kullanıcı’ya iade eder.

 

 

7. CAYMA HAKKI

 

​7.1 Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

 

7.2 Kullanıcı Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

 

7.3 Ancak aşağıda sayılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış, istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

a. Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,

b. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

c. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve/veya iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

d. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve/veya Kullanıcı’ya teslim edilen gayrimaddi ürünler,

e. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler,

f. Kullanıcı’nın ticari ve/veya mesleki amaçla satın aldığı ürünler.

 

7.4 Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Kullanıcı cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanunen sorumludur. Bu bağlamda, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe bir değişiklik veya bozulma meydana gelirse, Kullanıcı cayma hakkını kaybedecektir.

 

7.5 Cayma hakkının Kullanıcı tarafından Weartechclub’a yasal 14 (on dört) günlük sürede İnternet Sitesi üzerinden açık bir şekilde iletilmiş olması gerekmektedir. Söz konusu hakkın süresi içinde kullanılması durumunda, Ürün’ün en çok 10 (on) gün içinde, Weartechclub’ın işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen adresine gönderilmesi zorunludur. İnternet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Kullanıcı ürünü bu anlaşmalı kargo firması ile göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılması halinde, Kullanıcı’dan herhangi bir masraf alınmaz.

 

7.6 Cayma hakkının Kullanıcı tarafından kullanılması durumunda Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

​8.1 Weartechclub, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından Weartechclub’a verilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Kullanıcı’ya ait ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, mali veriler, özel nitelikli veriler vb. bilgi ve verileri ilgili mevzuat kapsamında mevzuata uygun sürelerde saklamakla ve talep halinde bu kayıtları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 

 

8.2 Kullanıcı, Weartechclub’ın bu yükümlülüğü hususunda bilgi sahibi olduğunu ve bu çerçevede 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Weartechclub tarafından herhangi bir hukuka aykırı faaliyette bulunulmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Konuya ilişkin olarak gizlilik politikası ve aydınlatma metnine İnternet Sitesi’nden ulaşılması mümkündür.

 

8.3 Weartechclub, Kullanıcı’dan yukarıda bahsedildiği şekilde topladığı kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamındaki Ürün satışı ve/veya sunulan hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin görülmesi ve/veya Ürün satışı için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

​9. YETKİLİ HUKUK, TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

​9.1 İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

9.2 Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Kullanıcı, doğabilecek tüm hukuki uyuşmazlıklarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3 Kullanıcı’nın Ürün ile ilgili tüm talep ve şikayetleri Weartechclub’a yapması gerekmektedir.

9.4 İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin  uygulanmasından doğan tüketici şikayet ve itiraz başvurularında her yıl T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Kullanıcı’nın Ürün’ü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

10. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

​10.1 Kullanıcı, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Weartechclub tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

10.2 Kullanıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’ndan doğabilecek uyuşmazlıklarda Weartechclub’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

Kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen tüm hususları okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tarih:

bottom of page